Show More

Personální projekt pro Kmotrovství na dálku.

Co asi dělají mniši v dalekém Diskitu, když zrovna dorazí dopisy z ČR?

Mají na to kartotéku. 

Ukazují si prstem na mapě, kdepak leží ten Mníšek pod Brdy?

@

t

© 2020