top of page

Ilustrace

Grafický projekt věnovaný mému oblíbenci – tamilskému mudrci Ramanu Maharišimu. Tentokrát jsem prověřil úplně jiný styl: striktně redukovaná barevná škála – jen 3 barvy.

A jaký to má vlastně příběh? Mladý 16letý jinoch Bhagavan, kolem poledne jen tak lenošící na svém lůžku, poznenáhlu pocítíl příliv nečekaného neznámého strachu. Bez vnějších příčin. Byla to valící se tísnivá vlna smrtelné obavy, valící se odkudsi z oblasti srdce. A mladý Bhagavan rozhodl se jít té záhadné vlně naproti. Ač teoreticky a mysticky bez předchozí průpravy, a aniž by to sám tušil, zahájil metodu radikální introspekce tzv. sebedotazování – "atmavičáry". Po chvíli, s odhodlaným pevným dotazem "Kdo nebo co jsem já, když zemřu?" vstoupil do ..... ABSOLUTNA. A tam již zůstal až do svých 71 let. 

bottom of page